Een betrouwbare Cash Flow Forecasting en scenario-analyse is in de eerste weken van de crisis essentieel gebleken om risico's in liquiditeit te beheersen en inzicht te krijgen in de continuïteit van de bedrijfsvoering. De komende maanden is het goed managen van uw werkkapitaal cruciaal. Aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ vergt investeringen en leidt tot het maken van keuzes, zeker als alternatieve financieringsbronnen niet aanwezig zijn. In deze sessie bespreken we het belang is van een goede Cash Flow Forecasting en de vertaling naar de beheersing van uw werkkapitaal. Welke valkuilen kom je tegen en aan welke knoppen kan je het beste draaien om je werkkapitaal te optimaliseren? Interesse? Schrijft u zich dan nu in!

 
 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
 
 
 

Disclaimer

  • Voor elke sessie geldt er een maximum van 10 deelnemers om iedereen voldoende tijd te geven om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Bij veel animo, zullen we zo snel mogelijk een extra sessie organiseren. 
  • Aangezien we tijdens deze sessies de deelnemers de mogelijkheid willen bieden om vrijblijvend te discussiëren en vragen te stellen, zullen commerciële profielen en/of concullega's de toegang worden ontzegd.
  • Bovenstaande informatie is noodzakelijk voor de organisatie van de sessie en om u de details van de meeting toe te kunnen sturen. Deze informatie zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij u aan heeft gegeven contact te willen hebben met één van onze experts. Lees hier onze privacy voorwaarden.
 
 
 
 
  TriFinance  
 
 
  TriFinance  
 
 
 
...